POJMOVNIK TEHNOLOGIJE E-TECH

E-Tech pojmovnik
E-TECH TEHNOLOGIJA

Pronađite sve korisne opise sastavnih dijelova vozila E-Tech 100% electric i E-Tech full hybrid.


A
AC (IZMJENIČNA STRUJA)

Izmjenična je struja najčešći i najkorišteniji oblik struje iz električne mreže. Jednostavno se prenosi, pretvara i ima ograničene energetske gubitke. Tu vrstu struje nalazimo u standardnim priključcima za punjenje kao što su kućne utičnice, utičnice Green’up, zidne punionice Wallbox i javne punionice.     
B
BATERIJA
Kao i svi električni uređaji koji sadržavaju baterije, baterija električnog vozila služi za pohranu i ponovnu distribuciju energije.
Baterija električnog vozila sastoji se od elektrokemijskih ćelija u kojima se pohranjuje energija potrebna za rad električnog motora.
Kapacitet baterije izražava se u kWh.     
C
COMBO CCS T2
COMBO CCS T2 (Combo Charging System – Type 2) označuje sustav kombiniranog punjenja tipa 2. Sustav kombiniranog punjenja CCS (standardni europski priključak za punjenje istosmjernom strujom) kombinira standardni priključak tipa 2 za sporo punjenje i dodatni priključak za brzo punjenje.
Danas su gotovo sva električna vozila za europsko tržište opremljena iznimno snažnim i fleksibilnim priključkom Combo CCS koji je također jednostavan za upotrebu. Priključak Combo CCS može isporučiti više od 300 kW snage.     
D
DC PUNJENJE (PUNJENJE ISTOSMJERNOM STRUJOM)
DC označuje postupak punjenja električnog vozila istosmjernom strujom. Punjenje istosmjernom strujom brže je od punjenja izmjeničnom strujom te je dostupno na specijaliziranim brzim punionicama koje se najčešće nalaze u blizini autocesta.
Istosmjerna struja omogućuje izravno i snažno punjenje baterije, čime se značajno skraćuje vrijeme punjenja. Međutim, punionice istosmjernom strujom mnogo su rjeđe i općenito skuplje za upotrebu.
DC (ISTOSMJERNA STRUJA)
Istosmjerna je struja druga vrsta struje. Riječ je o obliku električne energije koji se pohranjuje u bateriji vozila.
Pretvaranje izmjenične struje u istosmjernu moguće je na posebnim punionicama koje omogućuju izrazito brzo punjenje.     
DOSEG
Doseg vozila s tehnologijom E-Tech označuje broj kilometara koje je moguće prijeći nakon jednog punjenja baterije do punog kapaciteta ili nakon jednog punjenja baterije do punog kapaciteta i punjenja spremnika goriva do vrha. Vrijednost se utvrđuje na temelju procijenjene potrošnje u skladu s ispitnim postupkom WLTP.

Doseg vozila E-Tech 100% electric označuje broj kilometara koje vozilo može prijeći između dva punjenja (od 100% do 0%) u ciklusu vožnje WLTP. Imajte na umu da će doseg biti niži u stvarnim uvjetima vožnje.

Doseg E-Tech full hybrid vozila računa se kao i doseg vozila s termičkim motorom, pri čemu je doseg full hybrid vozila nešto veći zbog smanjene potrošnje.     
E
E-TECH
Renault tehnologija za sva vozila koja podržavaju 100% električni način rada. Ne uključuje tehnologije blagih hibrida.
Tehnologija se dijeli na tri podvrste:
 • E-Tech 100% electric: označuje električna vozila kao što je Megane E-Tech 100% electric
 • E-Tech plug-in hybrid (trenutno nedostupno za hrvatsko tržište)
 • E-Tech full hybrid: označuje standardne nepunjive hibride kao što je Austral E-Tech full hybrid.                                                   
ECO NAČIN RADA
Ovaj način rada pomaže očuvati električni doseg nekog modela Renault E-Tech. Budući da ograničava rad pojedinih funkcija kao što su grijanje i klima-uređaj, vaše vozilo troši manje.     
K
KABEL 16 A ZA PUNJENJE NA KUĆNOJ UTIČNICI (FLEXICHARGER)
Kabel za punjenje služi za povezivanje vozila na ojačanu ili običnu kućnu utičnicu (s uzemljenjem) te je osmišljen za povremeno punjenje kod kuće. Kabel je opremljen komunikacijskom i upravljačkom jedinicom, zbog čega jamči potpuno sigurno punjenje (mode 2).
Kabel ima dvije vrste priključka, ovisno o završecima. Jedan je završetak kompatibilan s europskim standardom za vozila (tip 2), a drugi s kućnim utičnicama.
KABEL TIPA 2
Za brže punjenje električnog i plug-in hibridnog vozila: ovaj vam je kabel potreban za punjenje vozila na kućnoj punionici ili na javnoj punionici snage do 43 kW.
Kabel je u skladu s europskim standardom, sastoji se od priključka tipa 2 na svakom kraju, a za komunikaciju vozila s punionicom upotrebljava Mode 3.     
KORISNI KAPACITET
Korisni kapacitet označuje količinu stvarno iskoristive energije u bateriji vašeg Renaulta s tehnologijom E-Tech.
Kapacitet se izražava u kWh.
Na korisni kapacitet utječe nekoliko čimbenika, kao što je temperatura, starost baterije te ciklusi punjenja i pražnjenja. O korisnom kapacitetu ovisi stvarni broj kilometara koje vaše električno vozilo može prijeći nakon jednog punjenja.
KUĆNA PUNIONICA
Snažnije, učinkovitije i brže rješenje za punjenje od standardne kućne utičnice. Budući da uključuje sustave za upravljanje punjenjem i zaštitu od prenapona, kućna punionica omogućuje sigurnije punjenje snagom od 3,7 do 22 kW. Najzastupljenije su jednofazne punionice izmjeničnom strujom snage 7,4 kW i trofazne punionice izmjeničnom strujom snage 11 kW.     
KW
Jedinica za mjerenje snage električne opreme i oznaka za kilovat.
Kilovat može označavati snagu motora, bez obzira na to je li riječ o električnom ili termičkom motoru. Jednako tako može označavati snagu punionice.
Napomena: 1 kW = 1,36 KS.     
KWH
Jedinica za mjerenje količine energije pohranjene u pogonskoj bateriji i oznaka za kilovatsat.
Tehnički odgovara snazi od 1 kW utrošenoj u jednom satu. U praksi, baterija kapaciteta od 60 kWh teorijski može isporučiti 60 kW u jednom satu.     
KWH/100KM
Jedinica za mjerenje prosječne potrošnje električne energije u električnom ili plug-in hibridnom vozilu tijekom 100 km. Ta je mjera istovjetna potrošnji u litrama na 100 km, a vrijedi za elektrificirana vozila.
Naša E-Tech 100% electric vozila troše oko 15 kWh / 100 km, odnosno na svakih 100 km utroše 15 kWh električne energije. Mjerenja se provode u skladu s ispitnim postupkom WLTP.     
M
MODE 1, 2 ILI 3 - NAČINI PUNJENJA
Kabel za punjenje električnih vozila može se podijeliti u tri kategorije, ovisno o tome koji način punjenja izmjeničnom strujom podržava:

Mode 1: najjednostavniji i najstariji način punjenja. Standardni kabel kombiniran je s kućnom utičnicom i priključkom tipa 2 za električno vozilo. Iako je Mode 1 najsporiji način punjenja, jamči najjednostavniju upotrebu. Valja imati na umu da Mode 1 nema ugrađenu kontrolu sigurnosti i punjenja.

Mode 2: iako brži od načina punjenja Mode 1, Mode 2 zahtijeva upotrebu posebnog kabela s ugrađenim zaštitnim sustavom. Opremljen je zaštitom od prenapona i kratkog spoja te je sigurniji za vozilo i okoliš.     

Mode 3: najbrži i najnapredniji način punjenja. Osmišljen je za punjenje na posebnoj vrsti punionica (kućna ili javna), ima ugrađenu funkciju upravljanja punjenjem te pruža precizniju kontrolu i veću sigurnost.     
P
PUNJENJE IZMJENIČNOM STRUJOM
Punjenje izmjeničnom strujom ujedno je najkonvencionalniji način punjenja električnog vozila.
Kad priključite vozilo na punionicu izmjeničnom strujom, ugrađeni punjač pretvorit će struju punjenja prije nego što stigne do baterije.
Punjenje izmjeničnom strujom općenito je sporije od punjenja istosmjernom strujom, no njegova je prednost u tome što je uobičajenije i rasprostranjenije (mogućnost punjenja kod kuće ili na poslu).     
R
REGENERATIVNO KOČENJE
Regenerativno kočenje pretvara kinetičku energiju u električnu i zatim njome automatski puni bateriju. Sustav prikupljanja energije aktivira se prilikom kočenja kako bi se povećao doseg vozila. Baterija se puni svaki put kad vozač otpusti pritisak s papučice gasa ili prikoči.          
T
TIP 2
Standardni europski priključak za punjenje koji se isporučuje zajedno s električnim vozilom. Sada je ugrađen u globalni priključak Combo CCS. Priključak tipa 2 prikladan je za punjenje snagom do 43 kW. 
Priključak tipa 2 standardni je europski priključak za punjenje električnih i plug-in hibridnih vozila izmjeničnom strujom. Sada je ugrađen u globalni priključak Combo CCS, još jedan standardni europski priključak koji se upotrebljava u Europi i drugim zemljama. Osigurava visokoučinkovito povezivanje i preciznu kontrolu punjenja, a time i učinkovitije punjenje vozila. Priključak tipa 2 općenito se upotrebljava za punjenje vozila u načinu Mode 2 i Mode 3 te je dostupan na javnim i privatnim punionicama.  
TOPLINSKA PUMPA
Oprema za grijanje putničkog prostora električnog vozila. Toplinska pumpa u velikoj mjeri smanjuje potrošnju električne energije i povećava doseg vožnje kad se vanjske temperature spuste ispod 15 °C.          
U
(ULTRA-)BRZA PUNIONICA
Punionica se može smatrati brzom ako omogućuje punjenje snagom većom od 43 kW. Da bi osigurala tako snažno punjenje, mora imati trofaznu vezu za punjenje istosmjernom strujom.

Kabel za punjenje, ugrađen u punionicu, omogućuje punjenje baterije bez upotrebe kabela koji je isporučen s vozilom, čime se osigurava izrazito snažno punjenje.

To uglavnom znači da bateriju vozila možete napuniti do 80% kapaciteta u samo 30 minuta. Najsnažnije punionice omogućuju punjenje snagom do 350 kW.     
UKUPNI KAPACITET
Ukupni kapacitet baterije označuje najveću količinu energije koju baterija može pohraniti da bi osigurala dugotrajan rad i pritom očuvala svoju učinkovitost. Kapacitet se izražava u kWh.
Drugim riječima, ukupni kapacitet označuje ukupnu količinu energije u bateriji, dok korisni kapacitet označuje stvarno raspoloživu količinu energije za vožnju.     
W
WLTP
WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) označuje Svjetski usklađen ispitni postupak za laka vozila.  U okviru tog ispitnog postupka utvrđuju se točni uvjeti za ispitivanje svih marki vozila, što omogućuje prijenos i usporedbu važnih informacija za potrošače i zakonodavce, kao što su: 
 • potrošnja goriva ili električne energije doseg električnog ili plug-in hibridnog vozila vrijednosti emisija onečišćujućih tvari koje znatno više odgovaraju svakodnevnoj upotrebi.  
 • doseg električnog ili plug-in hibridnog vozila
 • vrijednosti emisija onečišćujućih tvari koje znatno više odgovaraju svakodnevnoj upotrebi.

  OTKRIJTE VIŠE

  Megane Conquest E-Tech Renault
  Ponuda vozila opremljenih E-Tech pogonskim sklopovima
  Otkrijte svu ponudu električnih i hibridnih vozila.
  Renault Megane E-Tech 100% electric
  Više o E-Tech tehnologiji
  Bogata ponuda koja uključuje ponešto za svakoga!     
  Austral E-Tech full hybrid
  Austral E-Tech full hybrid
  Kontrolirajte tehnologiju. 
  Preuzmite kontrolu.