Pomoć pri parkiranju

Pojednostavnjeno parkiranje

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
U potpunosti automatsko parkiranje
Sustav čini parkiranje zaista jednostavnim. Vaše vozilo detektira parkirno mjesto i upravlja umjesto vas. Trebate samo pritisnuti papučicu gasa.
3D monitor s prikazom od 360°
Manevrirajte bez napora. Vaše vozilo ima 4 kamere koje pružaju vidljivost od 360° oko vozila.

I još mnogo toga...

Megane E-Tech 100% električan
Kamera za vožnju unatrag
Prenosi prikaz sa stražnjeg kraja na zaslon kad vozite unatrag. Crte za navođenje čine vaše manevre lakšim i sigurnijim.
Megane E-Tech 100% električan
Električno sklopivo vanjsko osvrtno ogledalo s funkcijom memorije
Električno sklopiva vanjska osvrtna ogledala s funkcijom memorije profila i nagiba unatrag.
Megane E-Tech 100% električan – pomoć pri parkiranju prema naprijed
Pomoć pri parkiranju prema naprijed
Vaše vozilo ima senzore koji olakšavaju manevriranje pomoću kombinacije zvučnih i vizualnih signala kako bi vas upozorili na prepreke ispred vas.
Megane E-Tech 100% električan – pomoć pri bočnom parkiranju
Pomoć pri bočnom parkiranju
Vaše vozilo ima senzore koji olakšavaju manevriranje pomoću kombinacije zvučnih i vizualnih signala kako bi vas upozorili na prepreke bočno od vas.
Megane E-Tech 100% električan – pomoć pri parkiranju unatrag
Pomoć pri parkiranju unatrag
Vaše vozilo ima senzore koji olakšavaju manevriranje pomoću kombinacije zvučnih i vizualnih signala kako bi vas upozorili na prepreke iza vas.