Grupa Renault

Sažetak Revolution – nova faza strateškog plana Renaulution

Nakon odobrenja Upravnog odbora društva, održanog 7. studenoga 2022. pod predsjedanjem Jeana-Dominiquea Senarda, Luca de Meo, glavni direktor Renault Grupe, i Thierry Piéton, glavni financijski direktor Renault Grupe, na Danu tržišta kapitala predstavili su treću fazu strategije Renaulution, nazvanu Revolution.

Nakon početnih dviju faza strategije Renaulution, predstavljenih u siječnju 2021. pod nazivom Resurrection i Renovation, Grupa je spremna za Revolution – treću fazu strategije koja bi joj trebala pomoći da postane automobilska tvrtka nove generacije.

Novi plan omogućit će Renault Grupi da iskoristi vrijednost novih izvora zarade (koja će, prema procjeni vanjskih institucija, 2030. iznositi oko 220 milijardi eura, u odnosu na sadašnjih 110 milijardi eura). Kako bi iskoristila prilike na tim tržištima i prilagodila se vladajućem okruženju, Renault Grupa stvara punopravne i specijalizirane organizacije. Premještanjem fokusa na strukturno profitabilnije lance vrijednosti, Grupa namjerava preobraziti vlastiti poslovni miks.