Saznajte verziju softvera na svojem telefonu

IPHONE
Saznajte verziju softvera na svojem telefonu.
1. korak
1. KORAK
Otključajte iPhone, pritisnite "Postavke", a zatim kliknite "Općenito".
2. korak
2. KORAK
Zatim kliknite "Informacije".
3. korak
3. KORAK
Pomaknite se dolje do odjeljka Verzija (u ovom primjeru iOS 5.1.1 međuverzije 9B206).
ANDROID
Saznajte verziju softvera svojeg Android pametnog telefona.
1. korak
1. KORAK
Otvorite Postavke. Kliknite "O telefonu/uređaju".
2. korak
2. KORAK
Kliknite Informacije o softveru.
3. korak
3. KORAK
Prikazuju se informacije o vašem pametnom telefonu. Sada imate pristup instaliranoj verziji sustava Android.
WINDOWS PHONE
Saznajte verziju softvera svojeg Windows Phone uređaja.
1. korak
1. KORAK
Otvorite popis aplikacija i pronađite gumb "Postavke“.
2. korak
2. KORAK
Pronađite i pritisnite gumb "O uređaju".
3. korak
3. KORAK
Na tom zaslonu prikazuju se različite informacije o telefonu, kao što je verzija softvera. Pazite da je ne zamijenite s međuverzijom (Windows Phone 8, 8.1).