Uvod u nove propise


Učinimo život boljim i svima omogućimo "Nula emisija".

Naše obećanje

Renault predano radi da bi vam život učinio lakšim i boljim. Već desetljećima proizvodimo vozila koja troše manje i zagađuju manje. Predani smo smanjenju utjecaja svojih vozila na okoliš, a naša pionirska tehnologija Zero Emissions (Z.E.) potaknula nas je da s električnim automobilom postanemo predvodnici u održivoj mobilnosti.

Budući da se propisi mijenjaju, želimo zadržati prednost prihvaćanjem novog Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP). WLTP je skok naprijed u pružanju podataka o emisiji CO₂ koji je puno vjerodostojniji kada je u pitanju svakodnevno korištenje automobila.

Razumijevanje promjena propisa: WLTP i RDE

Razumijevanje promjena propisa: Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP) i test stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE)

1. rujna 2017. na snagu je stupio WLTP, progresivno zamijenivši desetljećima star certifikacijskih protokol NEDC (Novi europski ciklus vožnje). Povrh toga uvodi se i test stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) kao dodatak WLTP-u pri određivanju stvarne upotrebe.
Što je certifikacijski protokol?
Certifikacijski protokol niz je obveznih testova koji potvrđuju usklađenost novih vozila na tržištu s propisima. Cilj je utvrditi jesu li sva vozila u skladu s propisima o emisijama ispušnih plinova, poznatijim pod nazivom standardi „protiv zagađenja“. Trenutačni je referentni standard Euro6.
Testiranja se odvijaju u laboratoriju i obavljaju ih neovisne organizacije (npr. UTAC u Francuskoj). Baziraju se na standardiziranim ciklusima vožnje (udaljenost, brzina, oprema, temperatura itd.) i mjere emisije CO₂ i potrošnju goriva vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. To su standardizirana mjerenja koja omogućuju usporedbu performansi različitih modela automobila različitih proizvođača. Trenutačno se ti podaci objavljuju u brošurama i na web-stranicama proizvođača.
Od NEDC-a do WLTP-a
Prije rujna 2017. važeći je certifikacijski protokol bio NEDC, definiran 1980-ih. Budući da su se vozila drastično promijenila u posljednjih 30 godina, WLTP postupno zamjenjuje NEDC.
U čemu je razlika? Za početak, ciklus koji se promatra kod WLTP-a je duži i robustniji nego kod NEDC-a. Brzine koje se testiraju više su. Temperaturni je raspon veći, a uzima se u obzir i sva oprema vozila (vidi tablicu u nastavku). To omogućuje dobivanje rezultata koji su puno bliži današnjim vrijednostima emisija u svakodnevnoj vožnji.
Usporedba NEDC-a i WLTP-a

U nastavku pogledajte razlike između testiranja prema NEDC-u i WLTP-u.
NEDCWLTP
ZnačajkeTrajanje ciklusa (min)

Udaljenost (km)

Prosječna brzina (km/h)

Najveća brzina (km/h)

% vremena zastoja
20

11

34

120

24
30

23

47

131

13
RezultatiRezultati ispitivanja daleko su od podatka o stvarnoj upotrebi

Jedan rezultat dostupan je po modelu/motoru/mjenjaču
Rezultati testiranja bliži su podacima o stvarnoj upotrebi

Jedan minimalni i jedan maksimalni rezultat po modelu/motoru/mjenjaču
Lako ovi realističniji uvjeti testiranja mogu pokazati veću potrošnju goriva i više emisije, to ne utječe na vašu stvarnu potrošnju goriva. To je jednostavno točniji pokazatelj upotrebe jer uz novi WLTP protokol podaci o emisijama CO₂ uzimaju u obzir vrstu vozila te njegovu standardnu i dodatnu opremu. Štoviše, mjerenje se temelji na nizu rezultata zabilježenih tijekom testiranja istog tipa vozila (za razliku od jednog rezultata po modelu u slučaju NEDC-a).
Stvarne emisije tijekom vožnje (RDE)
Lako su uvjeti za cikluse WLTP-a stroži nego u protokolu NEDC-a, i dalje ne uzimaju u obzir sve parametre stvarne upotrebe vozila. No tu se nadovezuje test stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE). Potvrđeni test RDE-a koji se odvija na cesti u stvarnim uvjetima vožnje nadopunjuje certifikat WLTP potvrđujući stvarne razine emisija ispušnih plinova vozila.
Grupa Renault već je započela s navođenjem rezultata emisija ispušnih plinova testova RDE-a za nova vozila registrirana nakon rujna 2016.
Vremenski okvir
  • Od rujna 2017. do rujna 2018. sva nova vozila na tržištu (novi model/motor) moraju biti certificirana prema WLTP postupku.
  • Od rujna 2018. sva nova vozila prodana u predstavništvima moraju biti certificirana prema WLTP postupku.
  • Da bi stvari bile jednostavnije za vas, do kraja 2018. zakonodavna tijela zatražila su od svih proizvođača da nastave navoditi samo rezultate prema NEDC-u. Prema tome, rezultati za sva vozila koja su certificirana prema WLTP-u bit će konvertirani u svoj ekvivalent prema NEDC-u sve do samog početka 2019. Te će se vrijednosti koristiti za izračun poreza u zemljama koje obračunavaju porez.
  • Od siječnja 2019. sve objavljene referentne vrijednosti odnosit će se isključivo na vrijednosti prema WLTP-u.
  • Usporedo s implementacijom certifikacijskih protokola WLTP i RDE polako evoluira i standard Euro6 kojega se vozila moraju pridržavati kako bi se uhvatila u koštac s utjecajem automobilskog tržišta na okoliš. To će rezultirati uvođenjem standarda Euro6d 1. siječnja 2020.
Što to znači za vas
Važno je znati da bez obzira na to koji se certifikacijski protokol koristi, to ne utječe na performanse vozila i stvarnu potrošnju goriva.

Podaci o razinama emisija CO₂ i potrošnji goriva koje objavljuju proizvođači automobila postepeno će se povećavati jer novi protokol WLTP pruža točnije podatke o svakodnevnom korištenju vozila.

Jednostavnim rječnikom, WLTP je točniji od NEDC-a, ali to ne mijenja stvarne performanse ili potrošnju vašeg vozila.

Naša rješenja

Olakšana smanjena potrošnja goriva
Nastavili smo s certificiranjem naših vozila prema trenutačnim propisima.
Renault predstavio je u siječnju 2018. prva vozila certificirana u skladu s novim propisima. A od početka rujna 2018. sva nova vozila Renault koja su se prodavala u mreži koncesionara imala su certifikat WLTP. 
Budući da je naš cilj također aktivno sudjelovati u smanjenju učinka na okoliš, u programu Driving ECO₂ nudimo veliku ponudu inteligentnih i odgovornih rješenja.
Program Driving ECO₂
Cilj programa Driving ECO₂ smanjiti je potrošnju goriva i emisija CO₂ optimizacijom upotrebe vozila. Driving ECO₂ sastoji se od značajki u vozilu i izvan njega.

  • Značajke u vozilu uključuju pokazatelj promjene brzine, gumb za način eko-vožnje, mogućnost primanja pregleda vožnje s eko-rezultatom te, zahvaljujući eko-savjetima, savjete za eko-vožnju u stvarnom vremenu za optimalnu potrošnju goriva.
  • Značajke izvan vozila uključuju npr. eko-rezultate među tvrtkama i trening za eko-vožnju...

Premašivanje očekivanja tržišta i promjene u propisima

Renault se pridržavao tih novih propisa (protokola i standarda) i nastavio je biti proaktivan postavljajući si dodatne ciljeve:
  • Kao odgovor na zahtjeve tržišta dizelskih vozila, prilagodit ćemo svoje dizelske motore tehnologijom selektivne katalitičke redukcije kako bismo smanjili emisije štetnih tvari u stvarnoj vožnji.
  • Svi novi benzinski motori bit će opremljeni filtrom čestica koji omogućuje ne samo bolje performanse, već i manje emisije i nižu potrošnju goriva.
  • Do 2022. bit će dostupno 8 potpuno električnih modela Z.E. i 12 novih elektrificiranih modela (HEV, P-HEV).