NOVI NAZIVI

Novi dizelski i benzinski motori
Dizelski motori blue dci
     
Da bi se smanjila emisija štetnih tvari, novi dizelski motori Blue dCi opremljeni su uređajem SCR (selektivna katalitička redukcija) koji radi sa sredstvom AdBlue®. Ova tehnologija neprekidno pretvara dušikov oksid (NOx), koji ispuštaju dizelski motori, u bezopasne plinove (paru i dušik). Učinkovita u svim slučajevima, ova tehnologija nema nikakav učinak na performanse motora Blue dCi. Korištenje ove tehnologije u skladu je s novim, strožim i zahtjevnijim standardima.

Prednosti

Budući da njegov sastav čine 32,5 % čista urea i 67,5 % demineralizirana voda, AdBlue® je bezbojna i bezopasna vodena otopina. AdBlue® je dostupan na većini benzinskih crpki. Vaš će vas automobil povremeno podsjetiti kada treba nadopuniti spremnik za AdBlue®. Jedan puni spremnik za gorivo sa sredstvom AdBlue® odgovara približno 6 do 8 punih** spremnika s gorivom.

Vrijedi obratiti pažnju

AdBlue® se mora koristiti u čistom stanju. Sredstvo ima svoj vlastiti spremnik kojem se može jednostavno pristupiti putem vanjskog poklopca, koji se koristi i za spremnik dizelskog goriva, ili putem zasebnog poklopca. AdBlue® ne smijete uliti u spremnik dizelskog goriva i obrnuto. U slučaju pogreške ne pokrećite motor jer biste mogli oštetiti sustav SCR.
Benzinski motori s filtrom krutih čestica (franc. FAP)
Radi smanjenja emisije krutih čestica, novi benzinski motori s izravnim ubrizgavanjem sada u ispušnom ventilu imaju filtar krutih čestica (FAP). Ova tehnologija uklanja čestice (FAP) iz ispušnih plinova zadržavajući ih u mikroporama strukture slične pčelinjem saću te ih zatim spaljuje automatskim i redovitim postupkom regeneracije. 
Nadalje, kemijska reakcija kontinuirano pretvara dušikove okside (NOx), ugljični monoksid (CO) i neizgorjele ugljikovodike (HC) u ugljični dioksid (CO2) i bezopasne plinove, paru (H2O) i dušik (N2). 
Benzinski motori s ovom tehnologijom nazivaju se TCe FAP.

Prednosti  
Filtar krutih čestica ne zahtijeva održavanje. Ne utječe na upravljanje automobilom. Također nema utjecaj na potrošnju goriva i emisije CO2.
(*) Selektivna katalitička redukcija uključuje ubrizgavanje amonijaka (NH3) iz sredstva AdBlue® u katalizator ispušnog sustava. Izazvana kemijska reakcija pretvara dušikove okside (NOx) u plinove koji ne onečišćuju okoliš (paru i bezopasni dušik).
(**) Potrošnja sredstva AdBlue ovisi o načinu upotrebe vozila, opremi i stilu vožnje. Kapacitet spremnika za AdBlue® ovisi o modelu vozila i obično se kreće između 15 i 20 litara.
Novo certifikacijsko ispitivanje WLTP
Propis koji se više odnosi na ponašanje tijekom vožnje i dnevnu potrošnju goriva.