opće informacije o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Poduzeće GA Croatia d.o.o., koje na našem tržištu zastupa marke Renault, Dacia i Nissan, te ovlašteni koncesionari spomenutih marki, posvećeni su pružanju najviših standarda zaštite podataka i privatnosti. Stoga smo vam pripremili niz dokumenata u kojima se možete upoznati sa svojim pravima, načinom na koji upotrebljavamo vaše podatke, kolačićima koje upotrebljavamo i poduzećima koja obrađuju vaše osobne podatke.

U društvu GA Croatia d.o.o. imenovali smo osobu ovlaštenu za zaštitu podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili ako imate problema u pogledu obrade vaših podataka, pošaljite poruku na HR-Renault-zop@grandautomotive.eu