POLITIKA PRIVATNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U kompaniji RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o. (u daljnjem tekstu RNH) vaša privatnost je naš prioritet u ispunjavanju vaših želja i potreba. Stalno razvijamo nove organizacijske i tehničke mjere kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci sigurno obrađeni i kojima ćemo zaštititi vašu privatnost i omogućiti vam da ostvarite svoja prava prema važećoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Glavna svrha ovog dokumenta je da vas informiramo o podacima koje prikupljamo, o tome kako se obrađuju i kako to utječe na vas, to jest na prava koja vam daje zakonodavstvo i koja osigurava RNH.

Više informacija. Nastavkom pretraživanja ove internetske stranice slažete se da Renault Nissan Hrvatska i njegovi partneri upotrebljavaju kolačiće za analizu rada i učinkovitosti internetske stranice, objavu prilagođenih oglasa s obzirom na vaše interese te interakciju na društvenim mrežama.
Saznaj više