Ova Internet stranice namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama o RENAULT proizvodima i servisima koji stoje na raspolaganju unutar mreže ovlaštenih RENAULT koncesionara.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica RENAULT ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Opći uvjeti korištenja web stranica

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica RENAULT pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Stranicama www.renault.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Renault izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan.  Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira Renault Nissan Hrvatska.

Ove je web stranice otvorio RENAULT isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja RENAULT-a.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom RENAULT-a, i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju RENAULT-u, ili su ustupljena RENAULT-u a u vlasništvu su trećih osoba. RENAULT također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo RENAULT-a ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla RENAULT-u jamči ograničeno korištenje sadržaja. Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema pravnim odredbama koje se odnose na autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva, te zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja RENAULT-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će RENAULT takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja RENAULT-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica RENAULT-a, pojedinačnih elemenata web stranica RENAULT-a, dizajna logotipa RENAULT bez izričitog pisanog odobrenja RENAULT-a.

Autorska prava marke

Ime marke RENAULT, logo RENAULT, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja RENAULT-a, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. RENAULT ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložio RENAULT.

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi odabirete ime korisnika i lozinku.

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korištenja web stranice.

RENAULT neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako netko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge RENAULT-a dostupne u Republici Hrvatskoj.

Informacije koje RENAULT objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, niti povezana društava unutar RENAULT Grupe, kao niti koncesionari i članovi RENAULT komercijalne mreže ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na web stranicama RENAULT odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.

Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke RENAULT.

Usluge

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na aktivne članove mreže RENAULT u Republici Hrvatskoj. Naznačene cijene su preporučene cijene.

RENAULT zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene RENAULT, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

RENAULT ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete RENAULT smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, RENAULT neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za izračun cijena također je prisutan samo u informativne svrhe. Mreža RENAULT stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih modela, te najnovije promjene na modelima. U tom smislu, predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji, ili kontakt s ovlaštenim RENAULT koncesionarima. Na njihovim Internet stranicama koje se nalaze u sklopu stranica www.renault.hr moći ćete pronaći i informacije o rabljenim vozilima. 

Rabljena vozila

Prikazivanje rabljena vozila na Internet stranicama ne smatra se davanjem ponude na kupnju, već pozivom na davanje ponude od strane Vas kao potencijalnog kupca.

Stoga Vas upozoravamo da se, u pogledu rabljenih vozila koja se nalaze na Internet stranicama, davanje osobnih podataka prilikom pretraživanja rabljenih vozila ni na koji način neće smatrati sklapanjem ugovora o kupoprodaji izabranog vozila. Ugovor o kupoprodaji rabljenog vozila potrebno je sklopiti s ovlaštenim RENAULT koncesionarom.

Isto tako, upozoravamo Vas da se davanjem osobnih podataka prilikom pretraživanja rabljenih vozila ni u kom slučaju neće smatrati rezervacijom odabranog vozila. To je moguće učiniti samo pri direktnom kontaktu ili posjeti ovlaštenom RENAULT koncesionaru.

Podaci o uslugama financiranja

U poglavlju o financiranju naći ćete usluge i cijene, koje su općenito definirane uvjetima, a koje ovise o prihvaćanju dosjea od strane financijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovim web stranicama ne predstavlja ugovornu obvezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prijašnjih financijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućit će osobi zaduženoj za financiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za financiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosjea.

Mrežni kolačići ' "Cookies"

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ' "cookie" se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ' "cookie") ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića ' "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju RENAULT web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće ' "cookies". Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Microsoft Explorer-u, učinite slijedeće:

   1. Kliknite "View", zatim "Options".
   2. Kliknite "Advanced Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite slijedeće:

   1. Kliknite "Options", zatim "Network Preferences".
   2. Kliknite "Protocols Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Linkovi

Da biste ubacili link na stranicu  www.renault.hr morate imati prethodno pisano odobrenje od strane RENAULT-a. Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice RENAULT.

RENAULT čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, RENAULT nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama ali RENAULT ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

S tim u svezi RENAULT ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,
  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju Ťtakav kakav jestť bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. RENAULT ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima RENAULT, njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj RENAULT web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane RENAULT-a, njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, RENAULT neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima.

RENAULT ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje općih uvjeta

RENAULT zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link ŤPravne informacijeť koja se nalazi na dnu web stranice.

Informacije vezane uz trgovačko društvo

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu

2484008 – 1100219621 kod Reiffeisen banke – 2360000-1101868083 kod Zagrebačke banke – OIB: 30985203273 – Temeljni kapital: 500.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu

 

Osnivač: RENAULT S.A.S., FRANCUSKA – Osobe ovlaštene za zastupanje: Francois Bernard Frédéric Delion, direktor; Gaétan René Boyer, direktor Petar Nevistić, direktor