pravne informacije

PRAVNE INFORMACIJE
Za potrebe ove pravne obavijesti internetska stranica znači skup podstranica na adresi www.renault.hr , www.dacia.hr , www.nissan.hr .  Sva prava su pridržana. Informacije i materijali na internet adresi www.renault.hr zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva Grupe Renault, društva GA Croatia d.o.o. ili društava čiji su sadržaji uključeni u stranicu www.renault.hr.   Slike na internet stranici su samo simbolične i čisto informativne prirode. Svi podaci i informacije navedeni na internet stranici i u dokumentima su privremeni i podložni promjenama, također zadržavamo pravo pogreške u tekstu. 

Više informacija o tome kako društvo GA Croatia d.o.o., sam ili uz pomoć ugovornih partnera, obrađuje i koristi. Vaše osobne podatke možete pronaći u Informacijama o obradi osobnih podataka koje su objavljene na www.renault.hr/opce-zop.html.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Sve informacije i materijali na stranici www.renault.hr informativnog su karaktera. Društvo GA Croatia d.o.o. trudit će se osigurati optimalno funkcioniranje stranice, ali ne preuzima nikakve odgovornosti i jamstva za neometano korištenje stranice. Svi korisnici stranicu koriste na vlastitu odgovornost. Niti društvo GA Croatia, niti bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u stvaranju, nastanku i izradi stranice ili još uvijek sudjeluje u nadogradnjama i novim informacijama i materijalima, ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija i materijala na stranici www.dacia.hr ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Društvo GA Croatia d.o.o. također ne može biti odgovorno ni za kakve povrede (uključujući one koje prouzroče virusi) računalne opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije pomoću koje je moguće ostvariti pristup stranici, zbog vašeg posjeta stranici ili bilo kakve njezine uporabe. 

Društvo GA Croatia d.o.o. ne može biti odgovorno ni za kakvu štetu bilo koje vrste, a koja bi mogla nastati zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice. Društvo GA Croatia d.o.o. će nastojati osigurati točnost, ažuriranje i cjelovitost podataka koji se nalaze na tim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost, ažuriranje i cjelovitost. Društvo GA Croatia d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeniti te stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice tih promjena.   
OGRANIČENJE KORIŠTENJA INFORMACIJA I MATERIJALA
Informacije i materijale koji su prikazani na ovoj stranici možete skinuti s mreže za vašu osobnu uporabu, pri čemu ne smijete promijeniti oznake autorskih prava, druge obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i tiskanje informacija i materijala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, izmjena informacija i materijala na stranici www.renault.hr ili njihovo slanje poštom te širenje na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog dopuštenja je zabranjeno. Isto tako je zabranjeno korištenje bilo kojeg elementa stranice u bilo koje druge svrhe, osim za isključivu osobnu, nekomercijalnu i kućnu uporabu. Društvo GA Croatia d.o.o. ne odgovara za oblik i sadržaj internetskih stranica koje su na bilo koji način povezane sa stranicom. Prilikom posjete i korištenja povezanih internetskih stranica odgovornost društva GA Croatia d.o.o. u svim je slučajevima isključena.

Ovu pravnu obavijest društvo GA Croatia d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku te je za korisnike obvezujuće u svakom izmijenjenom obliku, zato preporučamo da te izmjene, ukoliko koristite stranicu, pratite na ovoj stranici. Korištenjem ove stranice ste izjavili i potvrdili da ste upoznati s našim uvjetima te da ste s njima suglasni. Korištenje stranice suprotno navedenim pravilima je zabranjeno. Korisnik koji stranice koristi na način koji je u suprotnosti s navedenim pravilima u potpunosti je materijalno i kazneno odgovoran.