Renault i moto sport

Renault sport: u čast cestovnim performansama

Megane R.S. Ultime, posljednji model koji nosi oznaku Renault Sport, plod je strasti i stručnosti koja se već 20 godina širi projektnim uredima i radionicama Renault Sporta u Les Ulisu na periferiji jugozapadnog dijela Pariza. Testni vozač Laurent Hurgon osvrnuo se na niz modela Renault Sporta te nam prenio strast prema performansama koja svakodnevno motivira zaposlenike Renault Sporta u Les Ulisu – jedinici koja je sada posvećena pustolovini marke Alpine.

Upitate li Laurenta Hurgona je li ikada razmišljao o drugačijoj karijeri, bez oklijevanja će vam reći: „Uživam u svom životu i ne bih ga se odrekao ni sekunde”.