TEHNIČKE INFORMACIJE
I TEHNIČKA ŠKOLOVANJA

TEHNIČKI CENTAR
GA Croatia d.o.o. za sve zainteresirane servisere organizira tehnička pred školovanja i školovanja na kojima sudionici zaprimaju sve potrebna tehničke informacije za kvalitetno izvođenje servisiranja i održavanja vozila marke Renault, Nissan i Dacia. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o načinu pristupa tehničkim informacijama, sadržaju školovanja, načinu prijave na ista kao i cijeni školovanja.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Sva bitna tehnička dokumentacija je svim serviserima dostupna putem web stranice New Dialogys. Pristup tehničkim informacijama ne ovisi o sudjelovanju na tehničkim školovanjima. Pristup tehničkim informacijama omogućen je od strane proizvođača Renault za marke vozila Renault i Dacia putem registracije i plaćanja cijene pristupa tehničkoj dokumentaciji. Svi detalji vezani uz način i visinu plaćanja dostupni su na web stranici New Dialogys.
GRADIVO ZA TEHNIČKA ŠKOLOVANJA
Dodatno uz pristup tehničkim informacijama omogućeno je gradivo koje se koristi prilikom tehničkih školovanja. Gradivo je dostupno neovisno o sudjelovanju na tehničkim školovanjima. Jedinična cijena za pojedinačno gradivo je 50,00 € + PDV.

TEHNIČKA PRED ŠKOLOVANJA I ŠKOLOVANJA
GA Croatia d.o.o. omogućava sudjelovanje na tehničkim pred školovanjima i školovanjima svim zainteresiranim serviserima. Školovanja se izvode na lokaciji regionalnog tehničkog centra smještenog na adresi: Industrijska cesta 2., Mirna Peč, Slovenija. Cijena tehničkih školovanja za školovanja obnove znanja iznosi za jednog sudionika 110,00 € + PDV po danu školovanja i 200,00 € + PDV po danu školovanja za nove proizvode.
TU SMO ZA VAS!
Zahtjev za pristup gradivu ili prijavu na školovanje potrebno je poslati e-poštom:
HR-Renault-zop@grandautomotive.eu