informacije o obradi osobnih podataka tvrtke GA Croatia

Voditelj obrade osobnih podataka: društvo GA Croatia d.o.o., član grupacije Grand Automotive, Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, koje na hrvatskom tržištu zastupa marke Renault, Dacia, Nissan i ovlašteni distributeri tih marki kod kojih se nalaze vaši podaci (u daljnjem tekstu 'mi') kao zajednički voditelji obrade podataka. Popis ovlaštenih distributera je objavljen na www.renault.hr/koncesionari.html. Za sva pitanja u vezi s obradom podataka ili vašim pravima, molimo kontaktirajte ovlaštenu osobu za zaštitu podataka: HR-Renault-zop@grandautomotive.eu. 


Svrhe i pravni temelji obrade osobnih podataka: osobne podatke mogu obraditi Voditelj obrade ili ugovorni obrađivači u sljedeće svrhe: upravljanje vašim zahtjevima iz ovog obrasca što je opravdano predugovornim odnosom koji proizlazi iz vašeg zahtjeva; upravljanje vašeg zahtjeva (žalbe, reklamacije); na temelju našeg legitimnog interesa (poboljšanje naših proizvoda i usluga i sprečavanje sudskih postupaka); provođenje aktivnosti vezanih za ankete o zadovoljstvu i studije o našim postojećim proizvodima i uslugama, kao i studije o razvoju naših novih proizvoda i usluga; temelji se na našem legitimnom interesu (poboljšanje naših proizvoda i usluga); upravljanje odnosima s kupcima, izravni marketing; temelji se na vašoj izričitoj privoli i/ili ako je dopušteno bez vaše privole, na našem legitimnom interesu (pružiti odgovarajući sadržaj, produbiti ugovorne odnose s postojećim kupcima naših proizvoda i usluga). 


Vaša prava: možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa, ili možete u bilo kojem trenutku opozvati vašu privolu. Za osobne podatke koje ste naveli Voditelju obrade možete zatražiti: pristup vašim osobnim podacima, ispravljanje, brisanje (osim ako je zahtjev u suprotnosti s važećim zakonom) i prigovor obradi vaših osobnih podataka, uključujući zabranu slanja obavijesti i druga prava. Svoja prava ostvarujete tako da pismeno ili usmeno obavijestite odabranog ovlaštenog distributera ili društvo GA Croatia d.o.o. na e-mail adresu: HR-Renault-AS@grandautomotive.eu. 


Pravo na pritužbu: u slučaju zloupotrebe vaših podataka, možete kontaktirati društvo GA Croatia d.o.o. na e-mail adresu: HR-Renault-zop@grandautomotive.eu. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu. 


Dodatne informacije o zaštiti vaših osobnih podataka dostupne su u Politici privatnosti na www.renault.hr/opce-zop.html.