homologacija

VI I VAŠ RENAULT

Uvozite/unosite rabljeno vozilo u Republiku Hrvatsku?
Upravo ste kupili RENAULT rabljeno vozilo (izvan Republike Hrvatske) i želite ga registrirati u Republici Hrvatskoj. Ukoliko nemate COC dokument, potrebna vam je POTVRDA PROIZVOĐAČA kako biste obavili proces homologacije u jednoj od Stanica za tehnički pregled. 

Na e-mail (obratiti pažnju na unos kompletne e-mail adrese uključujući i dio HR-RND):
HR-RND-Homologacije@grandautomotive.eu
Pošaljite nam:
 • Skeniranu/poslikanu prometnu ili neki službeni dokument (kako bismo mogli očitati broj šasije vozila) 
 • Dokaz o uplati 53,09 EUR naknade za izdavanje potvrde proizvođača
PAZITE PRIVITAK NE SMIJE BITI VEĆI OD 5 MB! 
Po primitku traženih dokumenata izrađuje se potvrda proizvođača koja se šalje direktno u sustav Stanica za tehnički pregled tako da možete pristupiti homologaciji u bilo kojoj Stanici za tehnički pregled 3 sata nakon što ste nam poslali sve tražene dokumente. NEPOTPUNE ZAHTJEVE NEĆEMO UZIMATI U OBRADU.

KONTAKT: 095 3110234
  Podaci za uplatu za izdavanje potvrde proizvođača
  Uplatu naknade u iznosu 53,09 EUR zvršiti na račun:
  GA Croatia d.o.o. 
  Radnička cesta 47, Zagreb 
  ZAGREBAČKA BANKA  IBAN HR1123600001101868083

  ili 

  RAIFFEISEN BANKA  IBAN HR5024840081100219621
  poziv na broj:  OIB platitelja  
  opis plaćanja:  broj šasije (VIN)
   Želite registrirati vozilo izvan Republike Hrvatske?
   Ukoliko vozilo koje je već registrirano u Republici Hrvatskoj želite registrirati u nekoj drugoj državi onda vam je potreban COC dokument (Certificate of Conformity). Na izdavanje COC dokumenta za RENAULT vozila, čeka se tjedan dana, a naknada za izdavanje je 66,36 EUR. 
   Na e-mail (obratiti pažnju na unos kompletne e-mail adrese uključujući i dio HR-RND):
   HR-RND-Homologacije@grandautomotive.eu
   Pošaljite nam:
   • skeniranu/poslikanu prometnu, kako bismo očitali broj šasije, kao i vaše kontakt podatke. 
   Nakon toga ćemo vas kontaktirati sa potvrdom da je zahtjev za izdavanje COC dokumenta poslan proizvođaču. Podatke za uplatu naknade poslat ćemo vam e-mailom tek kada mi zaprimimo COC dokument.
    Interesira vas koje dimenzije guma su homologirane za vaše vozilo?
    Došlo je vrijeme za zamjenu guma i interesira vas koje dimenzije guma i naplataka je proizvođač homologirao za vaše vozilo?   
    Pošaljite nam e-mail sa brojem šasije (broj šasije ima 17 znakova) na e-mail:
    HR-RND-Homologacije@grandautomotive.eu
    i navedite da vas interesiraju dimenzije guma za vaše vozilo. Odgovor ćete dobiti tijekom radnog dana. 
    Za sve dimenzije guma koje vam ne navedemo u odgovoru, obratite se u bilo koju Stanicu za tehnički pregled radi atesta.