Potrošnja u mješovitom ciklusu 4,2 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2 95 – 107 g/km. Emisijska norma: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0089 – 0,0232 g/km. Emisija krutih čestica: 0 g/km. Broj čestica (x1011): 0. Ugljikov dioksid (CO2) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zagrijavanje. Emisije onečišćivača iz prometa uvelike pridonose smanjenju kvalitete zraka. Posebice su zaslužne za povećane koncentracije prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.