* Svu dodatnu opremu moguće je naručiti pojedinačno. Cijene uključuju PDV i ugradnju ako su oprema i vozilo naručeni istodobno. Dodatnu opremu moguće je naručiti pojedinačno ili u paketima