Korisnik internetske stranice i član kluba MY Renault izričito dopušta društvu Renault Nissan Hrvatska d.o.o. kao voditelju zbirke osobnih podataka da prikuplja, vodi i obrađuje njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhe navedene u nastavku. Voditelj zbirke osobnih podataka jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s navedenim zakonom te europskim pravnim standardima zaštite osobnih podataka. Korisnik internetske stranice i član kluba MY Renault isto je tako upoznat s mogućnošću automatskog unosa prikupljenih osobnih podataka u elektroničke obrasce na toj internetskoj stranici i daje svoj pristanak na takvu obradu podataka.

Društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o. samo ili s pomoću ugovornih partnera do opoziva obrađuje i upotrebljava osobne podatke prikupljene putem upitnika za sljedeće obrade i svrhe: statistička obrada, segmentacija kupaca, obrada prethodnih kupovnih ponašanja, slanje ponuda, obavijesti o novostima i/ili pogodnostima, reklamnog materijala i magazina, pozivnica na događaje, telefonsko, pisano i elektroničko anketiranje. Vođenje, nadzor i upravljanje zbirkom osobnih podataka te dostavljanje podataka trećim osobama utvrđeni su, osim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o.

Osoba čiji su osobni podaci predmet obrade (ispitanik) ima mogućnost pregleda, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u bazi u skladu s važećim propisima. Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoje dopuštenje za uporabu osobnih podataka i ima pravo zahtijevati promjene ili brisanje iz baze podataka e-poštom na adresu e-pošte: pitajte.nas@renault.hr ili pismom na adresu: Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb. Isto tako, ispitanik od voditelja u bilo kojem trenutku može zahtijevati da u roku od 15 dana prestane upotrebljavati njegove osobne podatke u svrhu izravne trgovine. To može učiniti klikom na poveznicu za odjavu u svakoj promotivnoj poruci, e-poštom ili pisanim putem na prethodno navedenu adresu.”

Više o pravnim uvjetima Renault pročitajte ovdje