Stariji model, a još uvijek originalan.

Odlične cijene rezervnih dijelova za starije modele