Namjena propisa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i Ograničenje upotrebe kemijskih proizvoda) koji je izradila Europska unija 2007. godine jest promicanje zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od rizika povezanih s kemijskih tvarima.

Propis se odnosi na postupak prikupljanja i analize svojstava i opasnosti svih tvari korištenih u industrijskim procesima i proizvodnji.

U skladu sa svime za što se zalažemo, jasno i transparentno prenosimo informacije o proizvodima koji se koriste prilikom servisiranja, održavanja i popravka naših vozila.

Želite li saznati podatke u vezi s propisom REACH za svoje vozilo?